Storing internet verbindingen Donderdag 25 november 2021 10:44:00


Op dit moment ondervinden we een storing in de verbindingen.

Onze mensen zijn dit nu aan het onderzooeken

Een overbelasting van een internet verbinding was de oorzaak van de storing. Wij hebben een aanpassing gemaakt aan de verbinding zodat het verkeer weer doorgang kan vinden.

Verdere werkzaamheden zullen meegenomen worden in het geplande onderhoud van vanavond

De verbindingen zijn hersteld en alle diensten zijn weer beschikbaar.

Het probleem is verholpen.

De diensten zullen geleidelijk weer allemaal operationeel worden

De oorzaak van het probleem is geïdentificeerd.

Wij zijn nu bezig met het verhelpen van het probleem